Menu

Opzeggen en annuleren verzekeringscontract

Opzeggen en annuleren verzekeringscontract

Na het afsluiten van een verzekering kunt u altijd een verzoek doen om het te laten annuleren. Hier zijn een paar regels die u moet onthouden als u het contract wilt beëindigen:

  1. Als het contract wordt gesloten voor een periode van meer dan 6 maanden, heeft de verzekeringnemer het recht om het contract binnen 30 dagen na datum van afsluiting op te zeggen, en als de verzekeringnemer een ondernemer is, binnen 7 dagen na datum van afsluiting.
  2. Ongeacht de periode waarvoor het contract is gesloten, heeft de verzekeringnemer het recht om zich op elk moment voor het begin van de dekking terug te trekken.
  3. De verzekeringnemer heeft het recht om het contract op te zeggen en te annuleren met een opzegtermijn van één maand, met ingang van het einde van de kalendermaand.
  4. Het opzeggen en annuleren van het contract ontheft de verzekeringnemer niet van de verplichting om de premie te betalen voor de periode waarin de verzekeraar dekking heeft verleend.
  5. Indien de verzekeringnemer het contract wenst te annuleren of te beëindigen en een terugbetaling aanvraagt, is hij verplicht de verzekeraar het originele certificaat te verstrekken, samen met de herroepingsbrief of de beëindiging van het contract, en in geval van intrekking of beëindiging van het contract waarvan de dekkingsperiode al is begonnen, is de verzekeringnemer verplicht om een ​​verklaring op te stellen of er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden die onder de contractuele dekking valt plaatsvond tijdens de aansprakelijkheid van de verzekeraar.
  6. De datum van opzegging van het contract is de datum van ontvangst door de verzekeraar van de opzeggingsbrief.
  7. In geval van beëindiging van de verzekeringsrelatie voor de periode van ongebruikte dekking, heeft de verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie.
  8. In geval van herroeping van het contract, wordt het bedrag van de terugbetaalbare premie berekend vanaf de datum van ontvangst  van de herroepingsbrief door de verzekeraar.
  9. Opzegging of beëindiging van het contract geschiedt schriftelijk, op straffe van verval.

Tips en suggesties in dit artikel en gerelateerde artikelen zijn uitsluitend informatief en als hulp bedoeld en kunnen geen grondslag vormen voor een claim jegens eSky.nl.

Heeft u in dit artikel de informatie gevonden waarnaar u op zoek was? Ja | Nee
Mijn mening over dit artikel:
Bedankt voor uw mening!