Menu

Privacybeleid

 1. Cookiebeleid

  1. eSKY.pl S.A., met hoofdkantoor in Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, ingeschreven in het ondernemersregister van de Districtsrechtbank Katowice-Wschód in Katowice, afdeling 8 Economie van het Landelijk Gerechtelijk Register onder nummer KRS 0000383663, NIP-nr. 948-19-87-199, aandelenkapitaal 1 060 877,50 PLN, hierna te noemen “Beheerder”, garandeert gebruikers van de websites het recht om keuzes te maken over het delen van informatie over henzelf. De Beheerder deelt gebruikers mee dat zij cookies en geolocatietechnologie gebruiken op de websites.
  2. Cookies zijn kleine stukjes tekstinformatie door door een server worden verstuurd en worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. Standaard cookieparameters geven toegang tot de informatie die is verzameld in cookies, echter alleen voor de server die de cookies aangemaakt.
  3. Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen in verband met de activiteit van de gebruiker op de website. Cookies stellen de Beheerder in staat om:
   1. de sessie van de gebruiker op te slaan (na inloggen) zodat de gebruiker zijn inloggegevens niet opnieuw hoeft in te voeren op iedere subpagina van de website;
   2. de inhoud van de website aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker en het gebruik van de websites te optimaliseren, in het bijzonder om te helpen het apparaat van de gebruiker te herkennen en een website correct weer te geven en aan te passen aan de individuele behoeften van de gebruiker en de apparaten die hij gebruikt.
   3. anonieme statistieken te verzamelen die informatie verschaffen over de manier waarop gebruikers de website gebruiken.
    Cookies helpen de website en zijn inhoud en structuur te verbeteren, op basis van de verwachtingen van de gebruiker.
  4. De website onderscheidt twee basale soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker tot deze uitlogt, de website verlaat of de software (browser) sluit. Permanente cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker voor een periode die bepaald wordt door de cookieparameters of totdat deze handmatig worden verwijderd door de gebruiker.
  5. Als onderdeel van de website gebruikt eSky.pl S.A. ook sommige mechanismen van interne entiteiten, partners en adverteerders, in het bijzonder de socialemediafuncties van Facebook en Google, die direct verband houden met de opslag van cookies van deze entiteiten op het eindapparaat van de gebruiker.
  6. Als de software voor het surfen op internet (webbrowser) standaard de opslag van cookies op het eindapparaat mogelijk maakt, kan de gebruiker de cookie-instellingen op ieder gewenst moment wijzigen in zijn webbrowser (dit geldt voor alle soorten cookies) of de cookiebestanden van zijn apparaat verwijderen. In geval van geolocatiediensten gaat de gebruiker direct akkoord door de instellingen van de webbrowser te accepteren.
  7. Het beperken van cookiegebruik kan van negatieve invloed zijn op sommige functies van de website of deze functies blokkeren.
  8. Cookies bevatten nooit persoonsgegevens van de gebruiker.
  9. De informatie die is opgeslagen in cookies of het verkrijgen van toegang tot cookies leidt niet tot veranderingen in de configuratie van het eindapparaat van de gebruiker of de erop geïnstalleerde software.
 2. Beschermingsbeleid Persoonsgegevens

  1. De onderstaande tekst ("Beschermingsbeleid Persoonsgegevens", hierna te noemen “BBPG”) bevat informatie over waarom en hoelang eSky.pl S.A. (hierna te noemen "Verwerkingsverantwoordelijke”) uw persoonsgegevens zal verwerken. U leest hier welke soorten entiteiten toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens. De BBPG houdt nauw verband met de noodzaak tot het naleven van nieuwe vereisten m.b.t de verwerking van persoonsgegevens, uit hoofde van de EU-wetten over de bescherming van persoonsgegevens, te weten Verordening (EU) 2016/679, hierna tevens te noemen AVG (hierna te noemen de Verordening).
  2. De BBPG is onderdeel van het privacybeleid van eSky.pl S.A., dat ook het gebruik van cookies reguleert.
  3. De BBPG heeft betrekking op gegevens die worden verzameld op een website of in een app evenals via het Callcenter.
  4. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, die worden verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden, is eSky.pl S.A., met statutaire zetel te Katowice,

   Murckowska 14a

   e-mail: iod@esky.com

  5. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft een Inspecteur Bescherming Persoonsgegevens aangewezen (hierna te noemen “Inspecteur”). U kunt contact opnemen met de Inspecteur in alle kwesties inzake de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u twijfels heeft over uw rechten. De Inspecteur is verplicht tot vertrouwelijkheid binnen het kader van zijn verantwoordelijkheden, conform de landelijke en EU-wet.
    

   Inspecteur Bescherming Persoonsgegevens: Grzegorz Gawin

   e-mail: iod@esky.com

  6. Verantwoordelijkheden van de Inspecteur:
   1. het instrueren van de Verwerkingsverantwoordelijke en zijn personeel dat persoonsgegevens verwerkt over hun verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Verordening en andere wetten van de EU of haar lidstaten over de bescherming van persoonsgegevens, en het verstrekken van advies op dit gebied;
   2. het toezicht houden op de naleving van de AVG, andere wetten van de EU of haar lidstaten over de bescherming van persoonsgegevens en het beleid van de Verwerkingsverantwoordelijke of een verwerkende entiteit op het gebied van persoonsgegevens, inclusief het delegeren van verantwoordelijkheden, acties ter bevordering van het bewustzijn, scholingen voor personeel op gebieden i.v.m. gegevensverwerking of hieraan gerelateerde audits;
   3. het desgevraagd doen van aanbevelingen over evaluatie van de effecten op de gegevensbescherming en toezicht houden op de bescherming;
   4. samenwerking met een toezichthouder;
   5. een contactpersoon zijn voor de toezichthouder in kwesties m.b.t. gegevensverwerking, inclusief advies vooraf, zoals bedoeld in artikel 36 en in relevante gevallen, en het leiding geven aan besprekingen over alle andere kwesties.
  7. De Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat hij uw persoonsgegevens uitsluitend zal verwerken om precieze, heldere en onderbouwde redenen en dat er geen verdere verwerking zal plaatsvinden in strijd met het beoogde doeleinde. Het doel van de gegevensverwerking is de reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens wil verwerken voor andere doeleinden die niet worden gespecificeerd in deze tekst, wordt u hier afzonderlijk van op de hoogte gebracht. De onderstaande tabel toont de doeleinden van gegevensverwerking.
   Doel Uitleg Juridische grondslag Verwerkingsduur (wanneer uw gegevens worden verwijderd)
   Het aanmaken van een profiel op de website volgens de algemene voorwaarden (hierna te noemen “Algemene Voorwaarden"). Dit heeft betrekking op gegevensverwerking die noodzakelijk is om een profiel aan te maken op www.esky.nl en het te gebruiken, bijvoorbeeld om de juistheid van gegevens te verifiëren of transacties te controleren. Het aanmaken van een profiel is een geautomatiseerd proces. Indien u problemen ondervindt bij het aanmaken van een profiel, kunt u contact opnemen met het callcenter. Iedere gebruiker is bevoegd om een profiel aan te maken. Er is geen beginverificatie vereist. Artikel 6 sectie 1 letter b) van de AVG
   en artikel 22 sectie 2 letter a) van de AVG
   Gedurende de periode van de profieldienst worden gegevens – zolang het profiel niet wordt aangemaakt of verwijderd – gearchiveerd en niet gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het bepalen, verwezenlijken of verdedigen van tegenvorderingen
   Het toetreden tot een overeenkomst tot dienstverlening volgens de Algemene Voorwaarden. Ongeacht of u een profiel aanmaakt op www.esky.nl of een ongeregistreerde gebruiker bent, kunt de diensten gebruiken volgens de Algemene Voorwaarden, bijv. om een ticket te boeken of een hotel te reserveren. Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het bestelproces van een dienst worden verwerkt om de dienst te voltooien (bijv. door de gegevens te delen met luchtvaartmaatschappijen of andere dienstverleners).

   De overeenkomst kan ook worden gesloten via het callcenter van de verwerkingsverantwoordelijke.

   De overeenkomst wordt automatisch gerealiseerd.

   Iedere gebruiker is bevoegd om een overeenkomst te sluiten. Er is geen beginverificatie vereist.
   Artikel 6 sectie 1 letter b) van de AVG en artikel 22 sectie 2 letter a) van de AVG Gedurende de periode van de dienst en totdat de verjaringstermijn van de tegenvorderingen is verstreken, echter als de overeenkomst niet is gesloten en de dienst niet is geleverd volgens de Algemene Voorwaarden of nadat de periode van dienstverlening is verstreken, worden de gegevens gearchiveerd en niet gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het bepalen, verwezenlijken of verdedigen van tegenvorderingen.
   Het realiseren van de verplichtingen uit de overeenkomst tot dienstverlening volgens de Algemene Voorwaarden. Ongeacht of u een profiel aanmaakt op www.esky.nl of een ongeregistreerde gebruiker bent, kunt de diensten gebruiken volgens de Algemene Voorwaarden, bijv. om een ticket te boeken of een hotel te reserveren. Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het bestelproces van een dienst worden verwerkt om de verplichtingen uit de overeenkomst te realiseren (bijv. door de gegevens te delen met luchtvaartmaatschappijen of andere dienstverleners).
   U kunt ook aanvullende opties selecteren tijdens het bestellen van een dienst (volgens de Algemene Voorwaarden). Als u deze opties kiest, zullen uw gegevens worden verwerkt voor doeleinden in verband met het leveren van deze aanvullende dienst.

   De overeenkomst wordt automatisch gesloten tenzij de dienst wordt gerealiseerd door het Callcenter.

   Iedere gebruiker is bevoegd om diensten te ontvangen. Er is geen beginverificatie vereist.
   Artikel 6 sectie 1 letter b) van de AVG en artikel 22 sectie 2 letter a) van de AVG Gedurende de periode van de dienst en totdat de verjaringstermijn van de tegenvorderingen is verstreken, echter als de overeenkomst niet is gesloten en de dienst niet is geleverd volgens de Algemene Voorwaarden of nadat de periode van dienstverlening is verstreken, worden de gegevens gearchiveerd en niet gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het bepalen, verwezenlijken of verdedigen van tegenvorderingen.
   Marketingdoeleinden van eSky. Als marketing plaatsvindt per e-mail wordt u verzocht om aanvullende toestemming – zie de details hieronder. In dit geval de gegevens waar toegang tot wordt verkregen vanaf het profiel of tijdens het transactieproces en terwijl de dienst wordt geleverd en gedurende deze periode. Het aangegeven doel kan worden bereikt door het tonen van een gepersonaliseerde advertentie op basis van profilering. Volgens de AVG is profileren iedere vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden voor het evalueren van de persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon, in het bijzonder voor analyse of prognose van aspecten m.b.t. de natuurlijke manier waarop deze persoon presteert op het werk, zijn financiële situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, geloofwaardigheid, gedrag, locatie en verplaatsing; Artikel 6 sectie 1 letter f) van de AVG Totdat bezwaar wordt gemaakt en nadat bezwaar is gemaakt uitsluitend voor verdediging tegen vorderingen (gedurende de verjaringstermijn van vorderingen wegens schending van persoonlijke belangen).
   Het realiseren van publieke en wettelijke verantwoordelijkheden (bijv. belastingen) in verband met de overeenkomst tot dienstverlening volgens de Algemene Voorwaarden. Dit heeft betrekking op de realisatie van verplichtingen voor de Verwerkingsverantwoordelijke volgens de Poolse wet Artikel 6 sectie 1 letter c) van de AVG Totdat de verjaringstermijn van de publieke en wettelijke verplichtingen (bijv. belastingen) verstrijkt.
   Het veilig houden van de website. Dit heeft betrekking op het voorkomen van onbevoegde toegang tot het elektronische communicatienetwerk en het delen van kwaadaardige codes, het tegenhouden van aanvallen zoals een "denial of service”-aanval en het beschermen van computersystemen en elektronische communicatienetwerken tegen schade. Artikel 6 sectie 1 letter f) van de AVG Totdat doeltreffend bezwaar is gemaakt (zie details hieronder) of totdat de verjaringstermijn van tegenvorderingen verstrijkt, bijv. in verband met schending van veiligheidsregels op de website -> naar gelang welke situatie als eerste plaatsvindt.
   Statistische analyse, inclusief een financiële analyse, en het gebruik van de resultaten van deze analyse voor het verbeteren van de kwaliteit van de diensten die worden aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke. De analyse vindt "handmatig” plaats. De analyse is gericht op het identificeren van transacties die een schending vormen van de overeenkomst (zonder intentie tot betaling) met als doel het uitoefenen van rechten door de Verwerkingsverantwoordelijke, Artikel 6 sectie 1 letter f) van de AVG Totdat doeltreffend bezwaar is gemaakt of totdat de verjaringstermijn van tegenvorderingen verstrijkt, bijv. in verband met schending van veiligheidsregels op de website -> naar gelang welke situatie als eerste plaatsvindt.
   Het versturen van de nieuwsbrief. In dit geval wordt u verzocht om aanvullende toestemming en om het opgeven van uw e-mailadres, In dit geval de gegevens waar toegang tot wordt verkregen vanaf het profiel of tijdens het transactieproces en terwijl de dienst wordt geleverd en gedurende deze periode. Het aangegeven doel kan worden bereikt door het tonen van een gepersonaliseerde advertentie op basis van profilering. Volgens de AVG is profileren iedere vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden voor het evalueren van de persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon, in het bijzonder voor analyse of prognose van aspecten m.b.t. de natuurlijke manier waarop deze persoon presteert op het werk, zijn financiële situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, geloofwaardigheid, gedrag, locatie en verplaatsing; Artikel 6 sectie 1 letter a) van de AVG Totdat toestemming is ingetrokken en nadat deze is ingetrokken uitsluitend voor verdediging tegen vorderingen (gedurende de verjaringstermijn van vorderingen wegens schending van persoonlijke belangen).
   Het versturen van "prijsalarmen". In dit geval wordt u verzocht om aanvullende toestemming en om het opgeven van uw e-mailadres, In dit geval de gegevens waar toegang tot wordt verkregen vanaf het profiel of tijdens het transactieproces en terwijl de dienst wordt geleverd en gedurende deze periode. Het aangegeven doel kan worden bereikt door het tonen van een gepersonaliseerde advertentie op basis van profilering. Volgens de AVG is profileren iedere vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden voor het evalueren van de persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon, in het bijzonder voor analyse of prognose van aspecten m.b.t. de natuurlijke manier waarop deze persoon presteert op het werk, zijn financiële situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, geloofwaardigheid, gedrag, locatie en verplaatsing; Artikel 6 sectie 1 letter a) van de AVG Totdat toestemming is ingetrokken en nadat deze is ingetrokken uitsluitend voor verdediging tegen vorderingen (gedurende de verjaringstermijn van vorderingen wegens schending van persoonlijke belangen).
   Weergave van zogenaamde web push-notificaties. In dit geval wordt u verzocht om aanvullende toestemming. Web push-notificaties sturen een vraag aan de gebruiker die verschijnt in de adresbalk en die vraagt om toestemming voor het ontvangen van web push-notificaties. De gebruiker kan deze notificaties accepteren of blokkeren. De inhoud van de notificaties wordt gecreëerd door de browser en tussenkomst is niet toegestaan. Artikel 6 sectie 1 letter a) van de AVG Totdat toestemming is ingetrokken en nadat deze is ingetrokken uitsluitend voor verdediging tegen vorderingen (gedurende de verjaringstermijn van vorderingen wegens schending van persoonlijke belangen).
   Geolocatie die wordt gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. In dit geval wordt u verzocht om aanvullende toestemming. Artikel 6 sectie 1 letter a) van de AVG Totdat toestemming is ingetrokken en nadat deze is ingetrokken uitsluitend voor verdediging tegen vorderingen (gedurende de verjaringstermijn van vorderingen wegens schending van persoonlijke belangen).
   Het realiseren van verplichtingen uit hoofde van de wetten uit de AVG. In dit geval worden gegevens alleen verwerkt binnen het bereik dat noodzakelijk is voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van de persoon die het verzoek indient. Artikel 6 sectie 1 letter c) van de AVG Ter verdediging tegen vorderingen binnen de verjaringstermijn van vorderingen wegens schending van persoonlijke belangen.
   Het bepalen, verwezenlijken of verdedigen van tegenvorderingen in verband met:
   - het leveren van diensten volgens de Algemene Voorwaarden (binnen dit bereik, klachtenafwikkeling);
   - het realiseren van verplichtingen uit hoofde van de AVG (naleving van de regelgevingen).
   In dit geval worden gegevens alleen verwerkt binnen het bereik dat noodzakelijk is voor onderzoek, het bepalen van vorderingen of verdedigen tegen vorderingen. Artikel 6 sectie 1 letter f) van de AVG Gedurende de verjaringstermijn voor vorderingen, zowel jegens als ten gunste van de Verwerkingsverantwoordelijke.
   Het archiveren en afhandelen van vragen aan de eSky-assistentieservice Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om veelgestelde vragen te verifiëren en aanvullende diensten te leveren, waaronder bijgewerkte antwoorden op vragen, op basis van de totale vraag. Artikel 6 sectie 1, letter b) en artikel 6 sectie 1 letter f) (onder beschouwing van kwaliteitsverbetering van de diensten aan de hand van door klanten verstrekte informatie). Gedurende de dienstperiode en totdat de verjaringstermijn is verstreken. Als de overeenkomst echter niet is gesloten en de dienst niet is geleverd volgens de Algemene Voorwaarden of nadat de periode van dienstverlening is verstreken, worden de gegevens gearchiveerd en niet gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het bepalen, verwezenlijken of verdedigen van tegenvorderingen.
   Uitvoering van contracten met de Beheerder Als u een werknemer / medewerker / bestuurslid bent met wie het contract is gesloten, worden uw gegevens zoals voornaam, achternaam, contactgegevens, functie en ordergegevens verwerkt met het oog op de orderrealisatie, evenals voor belastingdoeleinden en het veilig stellen van claims, met behoud van de rechten uiteengezet in dit privacybeleid.
   Zakelijke gesprekken met werknemers kunnen worden opgenomen om de juistheid van de informatie en de kwaliteit van de geleverde diensten te verifiëren.
   art. 6 lid 1 b) c) en f) GDPR Gedurende de periode van de dienstverlening en tot het einde van wederzijdse claims, tenzij de overeenkomst niet is gesloten en de dienst niet wordt geleverd in overeenstemming met de voorschriften of nadat de dienst is voltooid, worden de gegevens gearchiveerd en niet gebruikt behalve voor de doel van het onderzoeken, verdedigen of vaststellen van wederzijdse claims.
  8. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kunt u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U kunt toestemming intrekken op het hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke of door het betreffende formulier in te vullen op www.esky.nl (sectie: Contact). Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de conformiteit met de wet van de verwerking tot het moment dat de toestemming werd ingetrokken. Wanneer toestemming wordt ingetrokken zal de Verwerkingsverantwoordelijke nagaan of er nog steeds grond is voor gegevensverwerking. In dit geval is verdere gegevensverwerking mogelijk voor verdediging tegen vorderingen (bijv. door aan te geven dat het recht op intrekking is uitgeoefend) en alleen binnen het noodzakelijke bereik voor dit doeleinde.
  9. Onthoud dat iedere keer wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, op grond van artikel 6 sectie 1 letter f) van de AVG (zie details hierboven) of in geval van het zogenaamde redelijke belang van de Verwerkingsverantwoordelijke, u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen in verband met de specifieke situatie. Na het aantekenen van bezwaar mag de Verwerkingsverantwoordelijke geen persoonsgegevens meer verwerken tenzij hij aan kan tonen dat er sprake is van belangrijke, juridisch onderbouwde grond voor de verwerking die zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheid van de persoon wiens gegevens worden verwerkt, of grond voor het bepalen, verwezenlijken of verdedigen van vorderingen.

   In geval van de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden van eSky hoeft het bezwaar, op grond van artikel 6 sectie 1 letter f) van de AVG (zie details hierboven), niet te worden gerechtvaardigd door de specifieke situatie en kan de Verwerkingsverantwoordelijke na het ingediende bezwaar niet langer persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden van eSky, conform artikel 6 sectie 1 letter f) van de AVG, binnen het voorheen geldende verwerkingsbereik.

   U kunt toestemming intrekken op het hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke of door het betreffende formulier in te vullen op www.esky.nl (sectie: Contact).
  10. Los van het recht op intrekking van de toestemming en het indienen van bezwaar heeft u ook recht op toegang, kopiëren, overdracht, verbetering en verwijdering van de gegevens en het beperken van de verwerking, evenals het recht om te weigeren het onderwerp te zijn van een beslissing op basis van automatische verwerking, inclusief profilering, en die juridische gevolgen heeft of op andere wijze van aanzienlijke invloed is.U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen op het hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke of door het betreffende formulier in te vullen op www.esky.nl (sectie Contact).
   U kunt ook uw gegevens verbeteren door naar uw profiel te gaan.
   U kunt tevens op ieder gewenst moment uw account verwijderen na het inloggen op Uw account, op basis van de Algemene Voorwaarden of door een verzoek in te dienen bij het hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke of het betreffende formulier in te vullen op www.esky.nl (sectie: Contact).
  11. Wij zullen direct persoonsgegevens van u verzamelen (via het profiel, tijdens het transactieproces etc.). Gegevens kunnen alleen van andere bronnen worden verzameld voor doeleinden in verband met het functioneren van de service. Dit betreft informatie die wordt verzameld van entiteiten die de dienst realiseren die u heeft besteld (luchtvaartmaatschappijen, hotels etc.). Het bereik van de gegevens omvat uitsluitend informatie die noodzakelijk is om de betaling te bevestigen.
  12. Het verstrekken van persoonsgegevens is altijd vrijwillig maar wel noodzakelijk om de bovengenoemde doeleinden te kunnen realiseren.
  13. Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het functioneren van de service aan de hand van de Algemene Voorwaarden, worden gedeeld met entiteiten die een dienst realiseren die door de gebruiker is gekozen, inclusief hun toeleveranciers, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, verzekeraars, betalingsbemiddelaars, GDS (wereldwijd distributiesysteem) etc. Ongeacht het doel van de gegevensverwerking zijn de enige personen met toegang tot uw persoonsgegevens bevoegde medewerkers en de toeleveranciers van de Verwerkingsverantwoordelijke die overeenkomsten tot gegevensoverdracht hebben getekend met de Verwerkingsverantwoordelijke (neem voor meer informatie contact op met de Inspecteur Bescherming Persoonsgegevens).
 3. PRIVACYBELEID – REGELS VOOR GEGEVENSVERWERKING DOOR ANDERE DIENSTVERLENERS

  1. Sociale netwerken. Op deze website worden plugins gebruikt voor sociale netwerken van de volgende aanbieders:
   1. Facebook, Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten) - https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=PAGE_CONTENT
   2. YouTube (YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten) - https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=nl&ref_topic=6151248
   3. Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten) - https://twitter.com/en/privacy
   4. LinkedIn (LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, Verenigde Staten) - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
   5. Pinterest (operator: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Verenigde Staten) - https://about.pinterest.com/nl/privacy-policy
    
   • Deze plugins verzamelen meestal standaard gegevens van de gebruiker en verzenden deze naar de server van de betreffende aanbieder. Door op het symbool te klikken wordt de plugin ingeschakeld, wat betekent dat er toestemming is gegeven voor het verzenden van gegevens naar de betreffende aanbieder. De juridische grondslag voor het gebruik van plugins is art. 6 lid 1 onder a) en f) AVG.
   • Ingeschakelde plugins verzamelen tevens persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de gebruiker, en verzenden deze naar de server van de betreffende aanbieder, waar deze gegevens worden opgeslagen. Wanneer de gebruiker de betreffende website bezoekt, configureert de ingeschakelde plugin een cookiebestand met een unieke ID. Zo kan de aanbieder gedragsprofielen van de gebruiker genereren. Indien de gebruiker onderdeel is van het sociale netwerk van de aanbieder en hij tijdens het bezoek aan de website inlogt, kunnen zijn gegevens en informatie over het bezoek aan de website worden gekoppeld aan zijn profiel in het sociale netwerk. Meer informatie over het bereik, de aard en het doel van de gegevensverwerking en de rechten en opties voor instellingen over bescherming zijn beschikbaar in het beleid van de bovengenoemde dienstverleners.
   • Een dienstverlener kan daarnaast berichten versturen aan personen die hiermee akkoord zijn gegaan, of in het kader van realisatie van bestelde diensten, met behulp van mailingtools die beschikbaar worden gesteld door iPresso (Encja.com SA, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, Polen) volgens regels die zijn bepaald in: https://www.ipresso.com/privacy-policy.
  2. De website kan de gebruiker de mogelijkheid bieden om zich aan te melden en in te loggen via zijn Facebookprofiel. Als de gebruiker zich aanmeldt via Facebook, zal Facebook hem vragen om toestemming voor het beschikbaar stellen van bepaalde gegevens van het Facebookprofiel van de gebruiker. Deze gegevens kunnen de voor- en achternaam en het e-mailadres zijn, om de identiteit en het geslacht van de gebruiker te verifiëren. Dit kunnen ook algemene gegevens over de locatie van de gebruiker, links naar zijn Facebookprofiel, gegevens over de tijdzone, geboortedatum, profielfoto, gegevens over vind-ik-leuks en de vriendenlijst van de gebruiker zijn.
   Deze gegevens worden door Facebook verzameld en verstuurd overeenkomstig Facebooks gegevensreglement. Deze gegevens worden gebruikt om het profiel van de gebruiker aan te maken, beschikbaar te stellen en te personaliseren. Juridische grondslag: art. 6, lid 1, onder a), b) en f) AVG De gebruiker kan de gegevens die door Facebook zijn overgedragen controleren via de privacy-instellingen van Facebook.
   Als de gebruiker zich via Facebook aanmeldt, wordt het gebruikersprofiel automatisch gekoppeld aan zijn Facebookprofiel.
  3. Bij het inloggen via sociale media worden de volgende gegevens gebruikt: naam, achternaam, e-mailadres, publiek beschikbare informatie - deze gegevens worden gebruikt om toegang te krijgen tot / in te loggen op de dienst (Artikel 6 (1 ) (b) van de GDPR). Deze gegevens kunnen worden verwijderd door: het account te verwijderen, een alternatieve inlogmethode te gebruiken of rechtstreeks contact op te nemen met de DPO: e-mail: iod@esky.com.
  4. Analyse van gebruikersgedrag op de website
   • Google Analytics

    Deze website maakt gebruik van de diensten van Google Analytics voor het analyseren van websites, aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Hierdoor kunnen gegevens van verschillende apparaten worden toegeschreven aan de gebruikers-ID en kunnen handelingen van de gebruiker op de geobserveerde apparaten worden geanalyseerd (dit geldt ook voor de diensten Firebase en Optimize).

    Google zal deze informatie gebruiken in opdracht van de website-operator om de gebruikswijze van de gebruiker van deze website te beoordelen, zodat er rapporten kunnen worden samengesteld over de activiteit op de website en er ten gunste van de operator andere diensten in verband met de website en het internetgebruik kunnen worden gerealiseerd. De verwerking van gegevens voor deze doeleinden is tevens een juridisch onderbouwd belang van de website-operator. De juridische grondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Meer informatie over de voorwaarden en regels voor het gebruik van deze dienst en over gegevensbeveiliging kan worden gevonden op de websites https://www.google.com/analytics/terms/ , https://policies.google.com/?hl=nl .

    De gebruiker kan het opslaan van cookies verhinderen door de juiste instellingen door te voeren in de webbrowser. In dat geval kan de gebruiker echter niet volledig gebruik maken van alle functies van de website. De gebruiker kan daarnaast het door Google verzamelen en verwerken van gegevens die door cookies zijn gegenereerd en gegevens die verband houden met het gebruik van de website door de gebruiker (waaronder zijn IP-adres) verhinderen door een add-on te downloaden en installeren via de website https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Klik om cookies uit te schakelen op de volgende link: Google Analytics uitschakelen. In geval van mobiele apparaten worden de bovengenoemde functies gerealiseerd door Firebase. Dit gebeurt volgens regels die zijn bepaald op: https://firebase.google.com/support/privacy.

   • Google Ads en conversies bijhouden

    Om diensten aan te kunnen bieden die optimaal zijn afgestemd op de verwachtingen van de gebruikers van de website, toont het systeem reclames via Google Ads en worden er conversies van Google bijgehouden om online reclame te personaliseren op basis van interesses en locatie. De optie om IP-adressen te anonimiseren wordt beheerd door de Google-tagmanager via de interne instellingen. Deze instelling is zo geconfigureerd dat de i.v.m. privacywetgeving vereiste anonimisering de IP-adressen omvat. Reclames worden getoond op basis van de zoekopdrachten op pagina’s die toebehoren aan het reclamenetwerk van Google. De gebruiker kan ook het type door Google weergegeven reclames kiezen of Google-reclames op basis van interesses uitschakelen via de pagina ads settings. Cookies van derden kunnen ook worden uitgeschakeld met behulp van een tool voor het stopzetten van cookiesdie beschikbaar wordt gesteld door de organisatie Network Advertising Initiative.

    Als de gebruiker helemaal geen gepersonaliseerde reclame te zien wil krijgen, kan hij dit uitschakelen via de Google-pagina Ad Settings

    Meer informatie over de gebruikswijze van cookies door Google is beschikbaar in het Google-privacybeleid.

   • Hotjar

    Het op deze website verzamelen en bewaren van gegevens dient tot optimalisering van de werking van de website. Dit vindt plaats door gebruik te maken van technologie die beschikbaar wordt gesteld door Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com). Deze gegevens kunnen dienen tot het genereren van een gebruikersprofiel met een pseudoniem. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Gegevens die met de Hotjar-technologie worden verzameld, dienen niet tot identificatie van de gebruiker die de website bezoekt en worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens van de gebruiker die een pseudoniem gebruikt, voor zover hij hier niet mee akkoord is gegaan. De gebruiker kan op ieder moment zijn toestemming intrekken voor het door Hotjar verzamelen van gegevens van de gebruiker op de website met deze technologie. Hiervoor kan men de pagina https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out bezoeken en op „Disable Hotjar” (Hotjar uitschakelen) klikken of in de webbrowser de optie „Do Not Track” (Niet tracken) activeren.

   • Criteo

    Met de technologie van Criteo (beschikbaar gesteld door Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München, Duitsland, en in het kader van de Criteo-groep, adres: 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk) wordt voor marketingdoeleinden informatie verzameld over gebruikersgedrag in verband met het bekijken van websites en online content van de dienstverlener, en worden er voor deze websites en content cookies aangemaakt (uitsluitend geanonimiseerd). Hiermee kan Criteo het gedrag van de gebruiker in verband met de bekeken websites analyseren en op het moment van bezoeken van andere websites een persoonlijke reclamebanner met aanbevolen producten tonen. De door Criteo verzamelde gegevens dienen uitsluitend ter optimalisering van de reclame-inhoud. Op iedere getoonde banner staat de letter “i” (informatie). Als de gebruiker met de cursor deze letter activeert en erop klikt, wordt er een pagina getoond met een toelichting over het systeem en de optie om dit te annuleren. Door voor de optie “opt-out” (annuleren) te kiezen, worden er cookies ingesteld met informatie over de annulering, zodat de banner in de toekomst niet meer wordt getoond. Deze gegevens worden op geen enkele andere manier gebruikt of overgedragen aan derden. Meer informatie over Criteo en de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de anonieme analyse van gebruikersgedrag in verband met het surfen op websites kan worden gevonden op de pagina https://www.criteo.com/privacy/.

   • RTB House

    Met technologie van RTB House (beschikbaar gesteld door RTB House S.A., ul. Złota 61/101, 00-819 Warschau, Polen) wordt voor marketingdoeleinden informatie verzameld over gebruikersgedrag in verband met het bezoeken van websites en online content. Hiermee kan RTB House het gedrag van de gebruiker in verband met de bekeken websites analyseren en op het moment van bezoeken een reclamebanner met productaanbevelingen tonen. Door voor de optie “opt-out” (annuleren) te kiezen, worden er cookies ingesteld met informatie over de annulering, zodat de banner in de toekomst niet meer wordt getoond. Deze gegevens worden op geen enkele andere manier gebruikt of overgedragen aan derden. Meer informatie over RTB House en de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de anonieme analyse van gebruikersgedrag in verband met het surfen op websites kan worden gevonden op de pagina https://www.rtbhouse.com/privacy-center/.

   • Adara

    Met behulp van Adara-technologie (geleverd door Adara, Inc. ("Adara"), een bedrijf in Californië, met kantoren op 2625 Middlefield Road # 827, Palo Alto, CA 94306, VS), wordt informatie over het gedrag van de gebruiker met betrekking tot het browsen op websites en online inhoud verzameld voor marketingdoeleinden. Hierdoor kan het gedrag van de gebruiker met betrekking tot de bekeken websites worden geanalyseerd en productaanbevelingen worden weergegeven in de vorm van een reclamebanner bij het bezoeken van de websites. Door op de "opt-out" -optie te klikken, wordt een cookie geplaatst met informatie over de annulering, waardoor deze banner in de toekomst niet meer kan worden weergegeven. Deze gegevens kunnen worden gebruikt of overgedragen aan derden. Ga naar https://adara.com/privacy-promise/ voor meer informatie over en de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen anonieme analyse van het gebruikersgedrag met betrekking tot het browsen op de website.

     

  5. Verwerking van betalingen
   • Om betalingen met een betaalkaart te maken, worden de gegevens overgedragen aan:
   • ADYEN BV,Simon Carmiggeltstraat 6-50, Amsterdam, Postbus 10095, 1001 EB AMSTERDAM, Nederland
   • https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy
   • Of
   • CHECKOUT LTD, met adres kantoor op 54 Portland Place, Londen W1B 1DY, Verenigd Koninkrijk, geautoriseerd door de Financial Conduct Authority ("FCA") als instelling voor elektronisch geld onder nummer 900816;
   • En
   • CHECKOUT TECHNOLOGY LTD, gevestigd te Trident chambers, Postbus 146, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden.
   • https://www.checkout.com/legal/privacy-policy
   • De aangegeven entiteiten zullen de gegevens gebruiken om de via onze website afgesloten transactie uit te voeren zodat transacties naar een of meer verwerkende betalingsnetwerken kunnen worden geleid, bijvoorbeeld:
    • Technische ontvangst van de informatie over de status van transacties,
    • Informatierapportage inclusief informatie met betrekking tot transacties, servicekosten, terugboekingen, terugbetalingen, geschillen, enz.,
    • Tokenisation Service,
    • Fraudecontrole en risicobeheer,
    • Ondersteuning voor technische integratie.
   • De overdracht van gegevens met betrekking tot transacties en kaarten is noodzakelijk om diensten te verlenen die met een betaalkaart zijn betaald.
  6. Contact center en dienst voor externe transacties
   • Als het nodig is om de gesprekken te voeren in een andere taal dan de beschikbare talen die op dat moment nodig zijn voor een efficiënte transactieservice (zoals in het bijzonder: EN), is het mogelijk om de oproep door te schakelen naar een externe contactcenter-serviceprovider, namelijk: IGT Solutions Private Limited, een vennootschap naar Indisch recht, gevestigd te Unit nr. 1, begane grond, A-vleugel, Business @ Mantri Survey nr. 197/2 + 4 tot 7B, LohegaonNagar Road, Pune, Maharashtra - 411014, India. De Contact Center Operator verwerkt gegevens buiten de EER, namelijk in India. Zowel de verwerking als de overdracht van gegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsregels, dat wil zeggen na ondertekening van de toewijzingsovereenkomst met modelcontractbepalingen en in overeenstemming met dit privacybeleid en het beleid van de exploitant; beschikbaar op: https: // www. igtsolutions.com/policies/. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor de uitvoering van het contract.
  7. Servicetevredenheidsonderzoek
   • In het geval dat de Gebruiker ermee instemt om de kwaliteit van de service te evalueren, kan hij worden doorgestuurd naar een externe enquêtetool. De tool analyseert de door de Gebruiker verstrekte informatie om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. De overdracht van gegevens is vrijwillig en wordt uitgevoerd in overeenstemming met dit privacybeleid en het beleid van de dienstverlener, beschikbaar op https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/. De eerder genoemde tool registreert alleen het IP-adres. Er worden geen persoonlijke of contactgegevens van de Gebruiker opgeslagen.