Menu

Privacybeleid

 1. Cookiebeleid

  1. eSKY.pl S.A., met statutaire zetel te Radom, 26-600, Pl. Jagielloński 8, ingeschreven in het Landelijk Gerechtelijk Register dat wordt beheerd door de Districtsrechtbank voor de hoofdstad Warschau, Afdeling 14 Economie onder KRS-nr. 0000383663, NIP-nr. 948-19-87-199, aandelenkapitaal 990 471,- PLN, hierna te noemen “Beheerder”, garandeert gebruikers van de websites het recht om keuzes te maken over het delen van informatie over henzelf. De Beheerder deelt gebruikers mee dat zij cookies en geolocatietechnologie gebruiken op de websites.
  2. Cookies zijn kleine stukjes tekstinformatie door door een server worden verstuurd en worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. Standaard cookieparameters geven toegang tot de informatie die is verzameld in cookies, echter alleen voor de server die de cookies aangemaakt.
  3. Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen in verband met de activiteit van de gebruiker op de website. Cookies stellen de Beheerder in staat om:
   1. de sessie van de gebruiker op te slaan (na inloggen) zodat de gebruiker zijn inloggegevens niet opnieuw hoeft in te voeren op iedere subpagina van de website;
   2. de inhoud van de website aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker en het gebruik van de websites te optimaliseren, in het bijzonder om te helpen het apparaat van de gebruiker te herkennen en een website correct weer te geven en aan te passen aan de individuele behoeften van de gebruiker en de apparaten die hij gebruikt.
   3. anonieme statistieken te verzamelen die informatie verschaffen over de manier waarop gebruikers de website gebruiken.
    Cookies helpen de website en zijn inhoud en structuur te verbeteren, op basis van de verwachtingen van de gebruiker.
  4. De website onderscheidt twee basale soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker tot deze uitlogt, de website verlaat of de software (browser) sluit. Permanente cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker voor een periode die bepaald wordt door de cookieparameters of totdat deze handmatig worden verwijderd door de gebruiker.
  5. Als onderdeel van de website gebruikt eSky.pl S.A. ook sommige mechanismen van interne entiteiten, partners en adverteerders, in het bijzonder de socialemediafuncties van Facebook en Google, die direct verband houden met de opslag van cookies van deze entiteiten op het eindapparaat van de gebruiker.
  6. Als de software voor het surfen op internet (webbrowser) standaard de opslag van cookies op het eindapparaat mogelijk maakt, kan de gebruiker de cookie-instellingen op ieder gewenst moment wijzigen in zijn webbrowser (dit geldt voor alle soorten cookies) of de cookiebestanden van zijn apparaat verwijderen. In geval van geolocatiediensten gaat de gebruiker direct akkoord door de instellingen van de webbrowser te accepteren.
  7. Het beperken van cookiegebruik kan van negatieve invloed zijn op sommige functies van de website of deze functies blokkeren.
  8. Cookies bevatten nooit persoonsgegevens van de gebruiker.
  9. De informatie die is opgeslagen in cookies of het verkrijgen van toegang tot cookies leidt niet tot veranderingen in de configuratie van het eindapparaat van de gebruiker of de erop geïnstalleerde software.
 2. Beschermingsbeleid Persoonsgegevens

  1. De onderstaande tekst ("Beschermingsbeleid Persoonsgegevens", hierna te noemen “BBPG”) bevat informatie over waarom en hoelang eSky.pl S.A. (hierna te noemen "Verwerkingsverantwoordelijke”) uw persoonsgegevens zal verwerken. U leest hier welke soorten entiteiten toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens. De BBPG houdt nauw verband met de noodzaak tot het naleven van nieuwe vereisten m.b.t de verwerking van persoonsgegevens, uit hoofde van de EU-wetten over de bescherming van persoonsgegevens, te weten Verordening (EU) 2016/679, hierna tevens te noemen AVG (hierna te noemen de Verordening).
  2. De BBPG is onderdeel van het privacybeleid van eSky.pl S.A., dat ook het gebruik van cookies reguleert.
  3. De BBPG heeft betrekking op gegevens die worden verzameld op een website of in een app evenals via het Callcenter.
  4. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, die worden verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden, is eSky.pl S.A., met statutaire zetel te Radom,

   Pl. Jagielloński 8,

   telefoonnr.: +40 31 100 5000 - voor mobiele telefoons en vanuit het buitenland,

   e-mail: iod@esky.com

  5. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft een Inspecteur Bescherming Persoonsgegevens aangewezen (hierna te noemen “Inspecteur”). U kunt contact opnemen met de Inspecteur in alle kwesties inzake de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u twijfels heeft over uw rechten. De Inspecteur is verplicht tot vertrouwelijkheid binnen het kader van zijn verantwoordelijkheden, conform de landelijke en EU-wet.
    

   Inspecteur Bescherming Persoonsgegevens: Grzegorz Gawin

   e-mail: iod@esky.com

  6. Verantwoordelijkheden van de Inspecteur:
   1. het instrueren van de Verwerkingsverantwoordelijke en zijn personeel dat persoonsgegevens verwerkt over hun verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Verordening en andere wetten van de EU of haar lidstaten over de bescherming van persoonsgegevens, en het verstrekken van advies op dit gebied;
   2. het toezicht houden op de naleving van de AVG, andere wetten van de EU of haar lidstaten over de bescherming van persoonsgegevens en het beleid van de Verwerkingsverantwoordelijke of een verwerkende entiteit op het gebied van persoonsgegevens, inclusief het delegeren van verantwoordelijkheden, acties ter bevordering van het bewustzijn, scholingen voor personeel op gebieden i.v.m. gegevensverwerking of hieraan gerelateerde audits;
   3. het desgevraagd doen van aanbevelingen over evaluatie van de effecten op de gegevensbescherming en toezicht houden op de bescherming;
   4. samenwerking met een toezichthouder;
   5. een contactpersoon zijn voor de toezichthouder in kwesties m.b.t. gegevensverwerking, inclusief advies vooraf, zoals bedoeld in artikel 36 en in relevante gevallen, en het leiding geven aan besprekingen over alle andere kwesties.
  7. De Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat hij uw persoonsgegevens uitsluitend zal verwerken om precieze, heldere en onderbouwde redenen en dat er geen verdere verwerking zal plaatsvinden in strijd met het beoogde doeleinde. Het doel van de gegevensverwerking is de reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens wil verwerken voor andere doeleinden die niet worden gespecificeerd in deze tekst, wordt u hier afzonderlijk van op de hoogte gebracht. De onderstaande tabel toont de doeleinden van gegevensverwerking.
   Doel Uitleg Juridische grondslag Verwerkingsduur (wanneer uw gegevens worden verwijderd)
   Het aanmaken van een profiel op de website volgens de algemene voorwaarden (hierna te noemen “Algemene Voorwaarden"). Dit heeft betrekking op gegevensverwerking die noodzakelijk is om een profiel aan te maken op www.esky.nl en het te gebruiken, bijvoorbeeld om de juistheid van gegevens te verifiëren of transacties te controleren. Het aanmaken van een profiel is een geautomatiseerd proces. Indien u problemen ondervindt bij het aanmaken van een profiel, kunt u contact opnemen met het callcenter. Iedere gebruiker is bevoegd om een profiel aan te maken. Er is geen beginverificatie vereist. Artikel 6 sectie 1 letter b) van de AVG
   en artikel 22 sectie 2 letter a) van de AVG
   Gedurende de periode van de profieldienst worden gegevens – zolang het profiel niet wordt aangemaakt of verwijderd – gearchiveerd en niet gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het bepalen, verwezenlijken of verdedigen van tegenvorderingen
   Het toetreden tot een overeenkomst tot dienstverlening volgens de Algemene Voorwaarden. Ongeacht of u een profiel aanmaakt op www.esky.nl of een ongeregistreerde gebruiker bent, kunt de diensten gebruiken volgens de Algemene Voorwaarden, bijv. om een ticket te boeken of een hotel te reserveren. Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het bestelproces van een dienst worden verwerkt om de dienst te voltooien (bijv. door de gegevens te delen met luchtvaartmaatschappijen of andere dienstverleners).

   De overeenkomst kan ook worden gesloten via het callcenter van de verwerkingsverantwoordelijke.

   De overeenkomst wordt automatisch gerealiseerd.

   Iedere gebruiker is bevoegd om een overeenkomst te sluiten. Er is geen beginverificatie vereist.
   Artikel 6 sectie 1 letter b) van de AVG en artikel 22 sectie 2 letter a) van de AVG Gedurende de periode van de dienst en totdat de verjaringstermijn van de tegenvorderingen is verstreken, echter als de overeenkomst niet is gesloten en de dienst niet is geleverd volgens de Algemene Voorwaarden of nadat de periode van dienstverlening is verstreken, worden de gegevens gearchiveerd en niet gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het bepalen, verwezenlijken of verdedigen van tegenvorderingen.
   Het realiseren van de verplichtingen uit de overeenkomst tot dienstverlening volgens de Algemene Voorwaarden. Ongeacht of u een profiel aanmaakt op www.esky.nl of een ongeregistreerde gebruiker bent, kunt de diensten gebruiken volgens de Algemene Voorwaarden, bijv. om een ticket te boeken of een hotel te reserveren. Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het bestelproces van een dienst worden verwerkt om de verplichtingen uit de overeenkomst te realiseren (bijv. door de gegevens te delen met luchtvaartmaatschappijen of andere dienstverleners).
   U kunt ook aanvullende opties selecteren tijdens het bestellen van een dienst (volgens de Algemene Voorwaarden). Als u deze opties kiest, zullen uw gegevens worden verwerkt voor doeleinden in verband met het leveren van deze aanvullende dienst.

   De overeenkomst wordt automatisch gesloten tenzij de dienst wordt gerealiseerd door het Callcenter.

   Iedere gebruiker is bevoegd om diensten te ontvangen. Er is geen beginverificatie vereist.
   Artikel 6 sectie 1 letter b) van de AVG en artikel 22 sectie 2 letter a) van de AVG Gedurende de periode van de dienst en totdat de verjaringstermijn van de tegenvorderingen is verstreken, echter als de overeenkomst niet is gesloten en de dienst niet is geleverd volgens de Algemene Voorwaarden of nadat de periode van dienstverlening is verstreken, worden de gegevens gearchiveerd en niet gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het bepalen, verwezenlijken of verdedigen van tegenvorderingen.
   Marketingdoeleinden van eSky. Als marketing plaatsvindt per e-mail wordt u verzocht om aanvullende toestemming – zie de details hieronder. In dit geval de gegevens waar toegang tot wordt verkregen vanaf het profiel of tijdens het transactieproces en terwijl de dienst wordt geleverd en gedurende deze periode. Het aangegeven doel kan worden bereikt door het tonen van een gepersonaliseerde advertentie op basis van profilering. Volgens de AVG is profileren iedere vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden voor het evalueren van de persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon, in het bijzonder voor analyse of prognose van aspecten m.b.t. de natuurlijke manier waarop deze persoon presteert op het werk, zijn financiële situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, geloofwaardigheid, gedrag, locatie en verplaatsing; Artikel 6 sectie 1 letter f) van de AVG Totdat bezwaar wordt gemaakt en nadat bezwaar is gemaakt uitsluitend voor verdediging tegen vorderingen (gedurende de verjaringstermijn van vorderingen wegens schending van persoonlijke belangen).
   Het realiseren van publieke en wettelijke verantwoordelijkheden (bijv. belastingen) in verband met de overeenkomst tot dienstverlening volgens de Algemene Voorwaarden. Dit heeft betrekking op de realisatie van verplichtingen voor de Verwerkingsverantwoordelijke volgens de Poolse wet Artikel 6 sectie 1 letter c) van de AVG Totdat de verjaringstermijn van de publieke en wettelijke verplichtingen (bijv. belastingen) verstrijkt.
   Het veilig houden van de website. Dit heeft betrekking op het voorkomen van onbevoegde toegang tot het elektronische communicatienetwerk en het delen van kwaadaardige codes, het tegenhouden van aanvallen zoals een "denial of service”-aanval en het beschermen van computersystemen en elektronische communicatienetwerken tegen schade. Artikel 6 sectie 1 letter f) van de AVG Totdat doeltreffend bezwaar is gemaakt (zie details hieronder) of totdat de verjaringstermijn van tegenvorderingen verstrijkt, bijv. in verband met schending van veiligheidsregels op de website -> naar gelang welke situatie als eerste plaatsvindt.
   Statistische analyse, inclusief een financiële analyse, en het gebruik van de resultaten van deze analyse voor het verbeteren van de kwaliteit van de diensten die worden aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke. De analyse vindt "handmatig” plaats. De analyse is gericht op het identificeren van transacties die een schending vormen van de overeenkomst (zonder intentie tot betaling) met als doel het uitoefenen van rechten door de Verwerkingsverantwoordelijke, Artikel 6 sectie 1 letter f) van de AVG Totdat doeltreffend bezwaar is gemaakt of totdat de verjaringstermijn van tegenvorderingen verstrijkt, bijv. in verband met schending van veiligheidsregels op de website -> naar gelang welke situatie als eerste plaatsvindt.
   Het versturen van de nieuwsbrief. In dit geval wordt u verzocht om aanvullende toestemming en om het opgeven van uw e-mailadres, In dit geval de gegevens waar toegang tot wordt verkregen vanaf het profiel of tijdens het transactieproces en terwijl de dienst wordt geleverd en gedurende deze periode. Het aangegeven doel kan worden bereikt door het tonen van een gepersonaliseerde advertentie op basis van profilering. Volgens de AVG is profileren iedere vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden voor het evalueren van de persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon, in het bijzonder voor analyse of prognose van aspecten m.b.t. de natuurlijke manier waarop deze persoon presteert op het werk, zijn financiële situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, geloofwaardigheid, gedrag, locatie en verplaatsing; Artikel 6 sectie 1 letter a) van de AVG Totdat toestemming is ingetrokken en nadat deze is ingetrokken uitsluitend voor verdediging tegen vorderingen (gedurende de verjaringstermijn van vorderingen wegens schending van persoonlijke belangen).
   Het versturen van "prijsalarmen". In dit geval wordt u verzocht om aanvullende toestemming en om het opgeven van uw e-mailadres, In dit geval de gegevens waar toegang tot wordt verkregen vanaf het profiel of tijdens het transactieproces en terwijl de dienst wordt geleverd en gedurende deze periode. Het aangegeven doel kan worden bereikt door het tonen van een gepersonaliseerde advertentie op basis van profilering. Volgens de AVG is profileren iedere vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden voor het evalueren van de persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon, in het bijzonder voor analyse of prognose van aspecten m.b.t. de natuurlijke manier waarop deze persoon presteert op het werk, zijn financiële situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, geloofwaardigheid, gedrag, locatie en verplaatsing; Artikel 6 sectie 1 letter a) van de AVG Totdat toestemming is ingetrokken en nadat deze is ingetrokken uitsluitend voor verdediging tegen vorderingen (gedurende de verjaringstermijn van vorderingen wegens schending van persoonlijke belangen).
   Weergave van zogenaamde web push-notificaties. In dit geval wordt u verzocht om aanvullende toestemming. Web push-notificaties sturen een vraag aan de gebruiker die verschijnt in de adresbalk en die vraagt om toestemming voor het ontvangen van web push-notificaties. De gebruiker kan deze notificaties accepteren of blokkeren. De inhoud van de notificaties wordt gecreëerd door de browser en tussenkomst is niet toegestaan. Artikel 6 sectie 1 letter a) van de AVG Totdat toestemming is ingetrokken en nadat deze is ingetrokken uitsluitend voor verdediging tegen vorderingen (gedurende de verjaringstermijn van vorderingen wegens schending van persoonlijke belangen).
   Geolocatie die wordt gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. In dit geval wordt u verzocht om aanvullende toestemming. Artikel 6 sectie 1 letter a) van de AVG Totdat toestemming is ingetrokken en nadat deze is ingetrokken uitsluitend voor verdediging tegen vorderingen (gedurende de verjaringstermijn van vorderingen wegens schending van persoonlijke belangen).
   Het realiseren van verplichtingen uit hoofde van de wetten uit de AVG. In dit geval worden gegevens alleen verwerkt binnen het bereik dat noodzakelijk is voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van de persoon die het verzoek indient. Artikel 6 sectie 1 letter c) van de AVG Ter verdediging tegen vorderingen binnen de verjaringstermijn van vorderingen wegens schending van persoonlijke belangen.
   Het bepalen, verwezenlijken of verdedigen van tegenvorderingen in verband met:
   - het leveren van diensten volgens de Algemene Voorwaarden (binnen dit bereik, klachtenafwikkeling);
   - het realiseren van verplichtingen uit hoofde van de AVG (naleving van de regelgevingen).
   In dit geval worden gegevens alleen verwerkt binnen het bereik dat noodzakelijk is voor onderzoek, het bepalen van vorderingen of verdedigen tegen vorderingen. Artikel 6 sectie 1 letter f) van de AVG Gedurende de verjaringstermijn voor vorderingen, zowel jegens als ten gunste van de Verwerkingsverantwoordelijke.
   Het archiveren en afhandelen van vragen aan de eSky-assistentieservice Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om veelgestelde vragen te verifiëren en aanvullende diensten te leveren, waaronder bijgewerkte antwoorden op vragen, op basis van de totale vraag. Artikel 6 sectie 1, letter b) en artikel 6 sectie 1 letter f) (onder beschouwing van kwaliteitsverbetering van de diensten aan de hand van door klanten verstrekte informatie). Gedurende de dienstperiode en totdat de verjaringstermijn is verstreken. Als de overeenkomst echter niet is gesloten en de dienst niet is geleverd volgens de Algemene Voorwaarden of nadat de periode van dienstverlening is verstreken, worden de gegevens gearchiveerd en niet gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het bepalen, verwezenlijken of verdedigen van tegenvorderingen.
  8. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kunt u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U kunt toestemming intrekken op het hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke of door het betreffende formulier in te vullen op www.esky.nl (sectie: Contact). Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de conformiteit met de wet van de verwerking tot het moment dat de toestemming werd ingetrokken. Wanneer toestemming wordt ingetrokken zal de Verwerkingsverantwoordelijke nagaan of er nog steeds grond is voor gegevensverwerking. In dit geval is verdere gegevensverwerking mogelijk voor verdediging tegen vorderingen (bijv. door aan te geven dat het recht op intrekking is uitgeoefend) en alleen binnen het noodzakelijke bereik voor dit doeleinde.
  9. Onthoud dat iedere keer wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, op grond van artikel 6 sectie 1 letter f) van de AVG (zie details hierboven) of in geval van het zogenaamde redelijke belang van de Verwerkingsverantwoordelijke, u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen in verband met de specifieke situatie. Na het aantekenen van bezwaar mag de Verwerkingsverantwoordelijke geen persoonsgegevens meer verwerken tenzij hij aan kan tonen dat er sprake is van belangrijke, juridisch onderbouwde grond voor de verwerking die zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheid van de persoon wiens gegevens worden verwerkt, of grond voor het bepalen, verwezenlijken of verdedigen van vorderingen.

   In geval van de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden van eSky hoeft het bezwaar, op grond van artikel 6 sectie 1 letter f) van de AVG (zie details hierboven), niet te worden gerechtvaardigd door de specifieke situatie en kan de Verwerkingsverantwoordelijke na het ingediende bezwaar niet langer persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden van eSky, conform artikel 6 sectie 1 letter f) van de AVG, binnen het voorheen geldende verwerkingsbereik.

   U kunt toestemming intrekken op het hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke of door het betreffende formulier in te vullen op www.esky.nl (sectie: Contact).
  10. Los van het recht op intrekking van de toestemming en het indienen van bezwaar heeft u ook recht op toegang, kopiëren, overdracht, verbetering en verwijdering van de gegevens en het beperken van de verwerking, evenals het recht om te weigeren het onderwerp te zijn van een beslissing op basis van automatische verwerking, inclusief profilering, en die juridische gevolgen heeft of op andere wijze van aanzienlijke invloed is.U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen op het hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke of door het betreffende formulier in te vullen op www.esky.nl (sectie Contact).
   U kunt ook uw gegevens verbeteren door naar uw profiel te gaan.
   U kunt tevens op ieder gewenst moment uw profiel verwijderen na het inloggen tot de gebruikersaccount, op basis van de Algemene Voorwaarden of door een verzoek in te dienen bij het hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke of het betreffende formulier in te vullen op www.esky.nl (sectie: Contact).
  11. Wij zullen direct persoonsgegevens van u verzamelen (via het profiel, tijdens het transactieproces etc.). Gegevens kunnen alleen van andere bronnen worden verzameld voor doeleinden in verband met het functioneren van de service. Dit betreft informatie die wordt verzameld van entiteiten die de dienst realiseren die u heeft besteld (luchtvaartmaatschappijen, hotels etc.). Het bereik van de gegevens omvat uitsluitend informatie die noodzakelijk is om de betaling te bevestigen.
  12. Het verstrekken van persoonsgegevens is altijd vrijwillig maar wel noodzakelijk om de bovengenoemde doeleinden te kunnen realiseren.
  13. Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het functioneren van de service aan de hand van de Algemene Voorwaarden, worden gedeeld met entiteiten die een dienst realiseren die door de gebruiker is gekozen, inclusief hun toeleveranciers, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, verzekeraars, betalingsbemiddelaars, GDS (wereldwijd distributiesysteem) etc. Ongeacht het doel van de gegevensverwerking zijn de enige personen met toegang tot uw persoonsgegevens bevoegde medewerkers en de toeleveranciers van de Verwerkingsverantwoordelijke die overeenkomsten tot gegevensoverdracht hebben getekend met de Verwerkingsverantwoordelijke (neem voor meer informatie contact op met de Inspecteur Bescherming Persoonsgegevens).